Kancelaria Adwokacka

Vielhauer

[ publikacje > Podatek od wynagrodzeń

adwokat prawo podatkowe: Aldona Vielhauer

Podatek od wynagrodzeń jest szczególnym rodzajem podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest potrącany od wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. Obowiązek podatkowy spoczywa na pracowniku. Zatrudniając pracowników, pracodawca jako płatnik jest zobowiązany potrącić i odprowadzić do urzędu podatek od wynagrodzeń przy każdej wypłacie według określonej stawki podatku.

Obowiązkiem uiszczania podatku od wynagrodzeń objęci są pracownicy zależni podejmujący pracę w Republice Federalnej Niemiec. Obowiązkowi podlegają pracownicy, którzy mają miejsce zamieszkania lub zwykły pobyt w Republice Federalnej Niemiec, ale pod pewnymi warunkami także ci z pracowników, którzy nie mają miejsca zamieszkania ani zwykłego pobytu w Niemczech, ale 90% ich dochodów podlega niemieckiej ustawie o podatku dochodowym. Ważną rolę w przypadku podatku od wynagrodzeń odgrywa instrument jakim jest karta podatku od wynagrodzenia (Steuerkarte).

Dla określenia wysokości podatku od wynagrodzenia istotne jest zakwalifikowanie podatnika do odpowiedniej klasy podatkowej. Z poszczególnych klas wynika, czy jest to klasa podstawowa (I, II) czy umożliwiająca podział (Spliting; III, IV, V), jakie są kwoty wolne oraz jakie są stawki zryczałtowane podatku. I tak należy rozróżnić następujące klasy podatkowe:

  • Klasa I - osoby samotne (niezamężne, rozwiedzione, małżonków nie mieszkających przez dłuższy czas we wspólnym gospodarstwie), o ile nie posiadają na utrzymaniu małoletnich dzieci; osoby owdowiałe - w drugim roku po zgonie małżonka, o ile nie zaliczają się do klasy II lub III);
  • Klasa II - zasadniczo obejmuje przynależących do klasy I, o ile korzystają z odliczenia kwoty pomniejszenia podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci;
  • Klasa III - pracownicy zamężni lub żonaci, jak również osoby owdowiałe w trakcie roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon małżonka;
  • Klasa IV - małżonkowie, jeżeli oboje uzyskują dochody z pracy;
  • Klasa V - gdy jeden z małżonków w trakcie roku kalendarzowego przynależał do klasy III;
  • Klasa VI - pracownicy, którzy jednocześnie pobierają wynagrodzenie z kilku źródeł zatrudnienia.

W przypadku, gdy oboje małżonkowie są pracownikami, a jednocześnie mieszkają we wspólnym gospodarstwie mogą wybierać pomiędzy kombinacją klas podatkowych.

< prawo podatkowe | podatek kościelny, solidarnościowy, spadków i darowizn >

Kancelaria Adwokacka Vielhauer
Roonstr. 35 · D-44629 Herne · Niemcy

Copyright © 2001 - 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie vielhauer.pl bez zezwolenia zabronione.

Nie dajemy żadniej gwarancji za całkowitość, dokładność i aktualność treści.
Wszelka odpowiedzialność jest wykluczona.

Ta strona została ostatnio zmieniona dnia 2008-08-28, 20:25:26 CET przez administratora witryny kancelarii adwokackiej Vielhauer.